Pågående projekt

Projektet ”Musselodling som kretsloppsmotor”. (Från okt 2004)

Handel med utsläpp, musslor, miljöeffekter, användning av musslor

Odd Lindahl, projektledare, Kristinebergs marina forskningsstation
Sven Kollberg, Kristinebergs marina forskningsstation
Pia Engström, Kristinebergs marina forskningsstation
Lars Ljungqvist, Kristinebergs marina forskningsstation

Lars Ove Loo, Tjärnö marinbiologsika laboratorium

Musslor som del i hönsfoder

Ragnar Tauson, inst.chef, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Klas Elwinger, Lotta Waldenstedt, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Lotta Waldenstedt, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Lotta Jönsson, Husdjurens utfodring och vård, SLU

Markförbättring med musslor och ekologisk odling

Lars Olrog, Hushållningssällskapet Väst

Anslagsgivare
FORMAS
SLU Ekoforskning
Fiskeriverkets Strukturfondsmedel
Prytz stiftelse
Ekhagastiftelsen

Total anslagsnivå
12,5 Mill kr


Tidigare projekt med liknande inriktning: MISTRA-Sucozoma "Bioremediering genom musselodling" och Interreg lllA, ”Blåskjell og kvoteordninger”