Fodertillsatts

Bakgrund

Process

Humankonsumtion - Musslor som livsmedel

Blåmusslor är en betydelsefull marin handelsvara, där världsproduktionen ligger på mer än 1% av det totala marina uttaget ur världshaven, eller ca 1,5 millioner ton. Musslorna är mycket uppskattade som föda och i Europa köps huvuddelen av de skördade musslorna som levande. En vanlig metod, som vinner allt större intresse är "half shell", dvs ena skalhalvan är borttagen. Fruset musselkött och konserverade musslor är andra handelsprodukter.

Köttet betår av ca 80 % vatten, 13 % protein och 2 % fett. Fettet är av mycket hög kvalitet, så kallat marint fett, där nästan halvparten är omega-3 fett. Musslorna innehåller också antioxidanter, karotenoider och viktiga spårämnen.

Produktionen av blåmusslor på svenska västkusten går i huvudsak till human konsumtion. Om musslorna är en del i ett program för miljöförbättring skall all påväxt på odlingsbanden tas om hand och föras i land.

Vid beredningen av musslorna kommer då ca 1/3 av materialet att sorteras bort, bestående av annan påväxt, trasiga och för små musslor. Om musselindustrin växer till 50 000 ton kommer över 15 000 ton att sorteras bort. För att inte detta material skall bli ett miljöproblem bör man finna metoder för att utnyttja det på något sätt. 

Eftersom musslor kan KRAV-odlas kan man av det bortsorterade materialet bereda foder eller gödsel som kan användas inom det ekologiskt inriktade lantbruket. Brett upplagda försök görs inom Sveriges Lantbruksuniversitet för att utvärdera musslor som foderråvara inom hönsnäringen. På samma sätt utförs försök inom Hushållningssällskapet Väst för att testa musslor som marknäringstillskott inom framför allt ekologisk odling. Musselrester medför både ett växtnäringstillskott och har samtidigt ett högt kalkvärde. Om kött och skal separeras kan skalen med fördel användas för kalkning av försurade sjöar.