Tillståndsgivning

Det krävs tillstånd för att odla musslor. En ansökan om musselodling bedöms efter den nya Miljöbalken och i praktiken oftast bara efter  Kap. 7, skydd av områden samt Fiskeriförordningen 1994:1716, som i första hand handlar om att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och flyttning av olämpliga arter och stammar. Om odlingen ligger inom 300 m från land har Länsstyrelsen att bedöma påverkan utifrån strandskyddsbestämmelserna. Om inga olägenheter befaras ges dispens. För detta arbete debiteras odlaren några tusenlappar men i övrigt är ansökningsbehandlingen kostnadsfri. För mer detaljer se http://www.o.lst.se/o/amnen/Fiske/Fiskerinäringen2/Vattenbruk.htm